Logopedie pro děti

Nabízíme komplexní logopedickou péči pro děti a dospívající. V této věkové skupině se nejčastěji jedná o problémy s výslovností, opožděný vývoj řeči, neplynulou řeč nebo vývojovou dysfázii.

Logopedie pro děti
Online logopedie

Poskytujeme 
online poradenství

Praxe založená
na důkazech

Materiály 
v ceně terapie

Bez nutnosti
 doporučení

S čím nejčastěji
přicházíte na logopedii?

Dyslalie

poruchy artikulace jedné či více hlásek mateřského jazyka

Vývojová dysfázie

porucha projevující se obtížemi v osvojování a užívání jazyka

Opožděný vývoj řeči

stav, kdy vývoj jazyka a řeči neodpovídá věku dítěte

Neurovývojové poruchy

verbální dyspraxie, dyslexie, ADHD, autismus

Dysfagie

poruchy polykání u dětí, může zahrnovat obtíže se zpracováním jídla či nadměrnou vybíravost

Symptomatické poruchy
jazyka a řeči

obtíže provázející tělesné, mentální či smyslové postižení, syndromové vady

Výsledky logopedie

Výsledky logopedie

Během logopedické terapie se zaměřujeme na komplexní rozvoj dítěte. Soustředíme se nejen na zlepšení jazykových schopností, ale také posilujeme sebevědomí dětí v jejich komunikačních schopnostech.

  • Zlepšení hrubé a jemné motoriky, oromotoriky

  • Rozvoj sluchového a zrakového vnímání

  • Kvalitnější a otevřenější komunikace

  • Vytváření společných příležitostí

  • Radostnější dítě​

Logopedie online pro děti

Logopedie online pro děti

U dětí se zaměřujeme na pomoc s komunikačními poruchami, zejména poruchami řeči a jazykovými dovednostmi, pomáháme jim rozvíjet schopnost mluvit a komunikovat efektivně.

lepší komunikace

Společně k lepší komunikaci

Pomůžeme vašemu dítěti zdolat komunikační překážky
a to pohodlně z pohodlí vašeho domova.

Často kladené otázky

Sepsali jsme pro vás odpovědi na otázky ohledně logopedické péče, na které se nejvíc ptáte a nejčastěji vás zajímají. Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Často kladené otázky

Po vyplnění formuláře se můžete objednat v aplikaci Reservanto. Zvolte vámi preferovaný čas, následně by Vám mělo přijít potvrzení o schválení termínu

Poté vám zašleme anamnestický dotazník, který vyplníte a pošlete nám ho ještě před úvodní konzultací. Také Vás možná požádáme a zaslání videonahrávky, která zachytí podstatu problému.

ANO! Telemedicína je fungující metoda, která má srovnatelné výsledky jako setkání tváří v tvář. Je zároveň velkým trendem současnosti, který jsme obsáhle otestovali během covidové pandemie.

Svůj termín můžete zrušit v aplikaci Reservanto. Případně se můžete omluvit e-mailem nebo SMS a to minimálně 24 hodin před smluveným časem konzultace.

Ano může. Poskytujeme odbornou logopedickou péči pro klienty všech věkových skupin. Více informací o logopedii pro dospělé naleznete zde.