klinický logoped

Mgr. Kamila Ludka

Jako klinický logoped se zaměřuji na celou škálu logopedické problematiky – od miminek po seniory. Pomáhám lidem zase najít svůj hlas, možnost vyjádřit své myšlenky a překonat komunikační bariéru.

Mgr. Kamila Žárská

O mně

Jmenuji se Kamila Ludka a jsem klinický logoped. Mám to štěstí, že práce je mým koníčkem i posláním. Většinu času mě najdete ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení neurologie nebo ORL, kde se věnuji komplexní logopedické problematice dospělého i dětského věku. Mám zkušenosti z ambulantní i lůžkové péče z různých zdravotnických zařízení.

Ve své práci se vždy snažím vnímat člověka celistvě a s respektem přistupovat k jeho životnímu příběhu. Jsem zastánkyně praxe založené na důkazech, tedy nabízím to, co opravdu funguje.
Věřím, že společně dosáhneme vytyčených cílů.

Základní principy,
na kterých stavím

Individuální přístup

Každý člověk je jedinečný, proto přizpůsobíme metody a plán péče vašim konkrétním potřebám. Spolupráci vám ušijeme na míru.

EBP

Praxe založená na důkazech – doporučujeme pouze ověřené metody, podložené vědeckými poznatky a výzkumem.

Partnerství

Spolupráce s klientem a jeho rodinou je klíčová. Jak vám nejlépe pomoci vymyslíme společně.

Celostní poradenství

Vnímáme člověka celistvě, ne jen jako souhrn diagnóz, během naší spolupráce se budeme soustředit nejen na dílčí logopedické problémy, ale také na kvalitu života a celkový rozvoj osobnosti.

Vzdělání a zkušenosti

graduation-cap emoji

Karlova univerzita

magisterský titul ze speciální pedagogiky
se zaměřením na logopedii a surdopedii

2018 - 2022

Ambulance klinické logopedie

2022 – současnost

Fakultní Thomayerova nemocnice oddělení neurologie

2022 – současnost

Fakultní Thomayerova nemocnice oddělení ORL

květen 2023

Atestace z klinické logopedie

komplexní vzdělání

Kurzy

V rámci atestačního vzdělávání jsem absolvovala komplexní vzdělání, zahrnující specializační kurzy a stáže v různorodých zdravotnických zařízeních.

Jak se rodí klinický logoped?

Nejvíce čerpám zkušenosti
z následujících metod

Elkoninova
metoda

Trénink jazykových schopností dle D.B.Elkonina se zaměřuje na trénink fonematického uvědomování jako předpokladu pro čtení a psaní. Je vhodná například pro děti s narušenou komunikační schopností.

Terapie orální pozice v klinické logopedii

Kurz zaměřující se na rozvoj orálně motorických pohybů a úpravu senzitivity, vhodné například pro děti s problematickým příjmem potravy, problémy s polykáním, vybíravostí v jídle atd.

Psychoterapeutické
minimum

Program zaměřující se na teoretické psychologické vzdělání pro budoucí terapeuty. Základy vhodné pro všechny pomáhající profese.

Vyšetření a možnosti rehabilitace
u pacientů s dysfagií včetně FEES

Specializační kurz zaměřený na vyšetření a rehabilitaci pacientů s poruchami polykání.

odborná logopedická péče

Na co se specializuji?

Poskytujeme odbornou logopedickou péči pro klienty všech věkových skupin.