Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Naší zásadou je respektovat vaše soukromí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se jakýchkoliv osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat.Zpracovatelem osobních údajů je Kamila Žárská, IČ: 19626665 (dále jen “poskytovatel”), poskytovatel webové stránky vaselogopedie.cz (dále jen “webová stránka”), se zavazuje respektovat soukromí uživatele (dále jen “uživatel”) a za účelem informování uživatele o ochraně osobních údajů při používání webové stránky vydává tyto zásady Ochrany osobních údajů.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze v případě, že je uživatel dobrovolně poskytne. Zpracované osobní údaje: Vaše jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem kontaktování Vaší osoby poskytovatelem. Data jsou zpracována v elektronické podobě. Osobní údaje budou uchovány poskytovatelem po dobu nezbytně nutnou k daným účelům.

Poskytovatel se zavazuje, že nebude svěřená osobní data, popsána výše poskytovat nebo prodávat žádné třetí osobě. Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.