Logopedie pro dospělé

Na našem pracovišti denně přivítáme řadu dospělých klientů, kteří přicházejí s poruchami jazyka a řeči jako jsou afázie nebo dysartrie.

Logopedie pro dospělé
Online logopedie

Poskytujeme 
online poradenství

Praxe založená
na důkazech

Materiály 
v ceně terapie

Bez nutnosti
 doporučení

S čím nejčastěji
přicházíte na logopedii?

Afázie

porucha jazykových schopností, nejčastěji vzniká po cévní mozkové příhodě.

Dysartrie

porucha řečových schopností, nejčastěji vzniklá po cévní mozkové příhodě.

Dysfagie

porucha polykání u dospělých, často doprovázející dysartii.

Dyslalie

přetrvávající porucha artikulace v dospělém věku.

Koktavost

poruchy plynulosti v dospělosti, mohou být chronické či získané.

Kognitivně-komunikační poruchy

poruchy komunikačních schopností doprovázené například poruchou paměti nebo pozornosti.

Výsledky logopedie

Výsledky logopedie

Logopedická terapie u dospělých vede k vylepšení komunikačních dovedností. Díky terapii se dospělí cítí sebejistěji a pohodlněji v komunikačních situacích, což má pozitivní dopad na osobní a pracovní život.

  • Zlepšení jazykových schopností

  • Vytváření společných příležitostí

  • Zlepšení vyjadřování

  • Funkční komunikace

  • Spokojenější život

Logopedie online pro dospělé
Online logopedie

Logopedie online pro dospělé

U našich dospělých klientů se zaměřujeme na pomoc s komunikačními obtížemi, které mohou postihovat mluvenou i psanou komunikaci. Pomáháme dospělým rozvíjet a zlepšovat jejich schopnost vyjadřovat se, porozumět řeči, psanému textu a komunikovat efektivněji. Věnujeme se také poruchám polykání.

lepší komunikace

Společně k lepší komunikaci

Pomůžeme vám zdolat komunikační překážky
a to pohodlně z pohodlí vašeho domova.

Často kladené otázky

Sepsali jsme pro vás odpovědi na otázky ohledně logopedické péče, na které se nejvíc ptáte a nejčastěji vás zajímají. Pokud nenajdete odpověď na váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Často kladené otázky

Po vyplnění formuláře se můžete objednat v aplikaci Reservanto. Zvolte vámi preferovaný čas, následně by Vám mělo přijít potvrzení o schválení termínu

Poté vám zašleme anamnestický dotazník, který vyplníte a pošlete nám ho ještě před úvodní konzultací. Také Vás možná požádáme a zaslání videonahrávky, která zachytí podstatu problému.

ANO! Telemedicína je fungující metoda, která má srovnatelné výsledky jako setkání tváří v tvář. Je zároveň velkým trendem současnosti, který jsme obsáhle otestovali během covidové pandemie.

Svůj termín můžete zrušit v aplikaci Reservanto. Případně se můžete omluvit e-mailem nebo SMS a to minimálně 24 hodin před smluveným časem konzultace.

Ano může. Poskytujeme odbornou logopedickou péči pro klienty všech věkových skupin. Více informací o logopedii pro dospělé naleznete zde.