Dysfagie

Poruchy polykání objevující se u dětí. Mohou se objevovat z rozličných příčin jako je dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady, syndromy, poruchy autistického spektra.

Kromě poruchy polykání, kdy může docházet k průniku přijímané potravy do dýchacích cesta, se také setkávání s poruchami příjmu potravy, kdy dochází k nadměrné vybíravosti v jídle, odmítání určitých textur a chutí.

Obtíže mohou pramenit ze strukturálních odchylek, obtížemi s motorických zpracováním potravy, narušenou senzitivitou či jinými zdravotními obtížemi.

Společně k lepší komunikaci

Poskytujeme odbornou logopedickou péči 
pro klienty všech věkových skupin.