Dyslalie

Jedná se o odchylky artikulace, na podkladě artikulační či fonologické poruchy.

Nejčastěji se setkáváme s poruchou artikulace hlásek R Ř a sykavek CSZ ČŠŽ. V tomto případě je vhodné začít s logopedickou péčí okolo 5 let věku dítěte. Pokud je porucha artikulace rozsáhlejší, navštivte klinického logopeda i před 5 rokem.

Terapie má nejlepší prognózu v předškolním věku dítěte, kdy je dítě již dostatečně zralé, ale vývoj řeči ještě není dokončen a je tedy jednodušší dosáhnout úpravy artikulace. Ve starším věku to již bývá o mnoho náročnější.

Společně k lepší komunikaci

Poskytujeme odbornou logopedickou péči 
pro klienty všech věkových skupin.