Neurovývojové poruchy

Jedná se o skupinu poruch, které spojuje porucha vývoje nervového systému. Důsledkem na je narušení určitých funkcí mozku, které ovlivňují komunikační schopnosti, emoce, schopnost učení a další.

Můžeme je rozdělit do tří skupin. První z nich zahrnuje mentální postižení. Další zahrnuje poruchy psychického vývoje do kterých patří například vývojové dysfázie či poruchy autistického spektra. A poslední skupinu tvoří poruchy chování a emocí, kam řadíme poruchy pozornosti.

Tyto poruchy se mohou překrývat, tedy dítě či dospělý může mít vývojovou dysfázii a zároveň poruchu pozornosti. Často jsou dědičné, pokud rodič trpí neurovývojovou poruchou má větší pravděpodobnost, že ji bude mít i jeho potomek.

Společně k lepší komunikaci

Poskytujeme odbornou logopedickou péči 
pro klienty všech věkových skupin.