Opožděný vývoj řeči

Je stav kdy vývoj řečových schopností zaostává oproti chronologickému věku dítěte. Nejedná se o samostatnou diagnózu jako spíše o příznak zpožděného dosažení určitého vývojového stádia dítěte.

U dítěte můžete sledovat malou slovní zásobu, tvorbu jednoslovných či jednoduchých vět v porovnání s jejich vrstevníky.

Může jít o stav, kdy dítě dosahuje vývojových milníku pouze pomaleji nebo může se může jednat o příznak jiného onemocnění.

Opožděný vývoj řeči může být způsoben například vývojovou dysfázií, poruchou intelektových schopností, poruchou motorických schopností.

Pokud máte v jakémkoliv věku dítěte pocit, že jeho komunikační schopností se nevyvíjí optimálně, navštivte klinického logopeda. Nemusíte čekat do 3 let věku dítěte.

Společně k lepší komunikaci

Poskytujeme odbornou logopedickou péči 
pro klienty všech věkových skupin.