Symptomatické poruchy jazyka a řeči

Jedná se o symptom jiného primárního postižení, například mentálního, tělesného či smyslového postižení.

Jde tedy o stav kdy dané postižení ovlivňuje také komunikační schopnosti.

Klinický logoped vám může pomoc s rozvojem komunikačních schopností vašeho dítě, či pomoc vymyslet vhodný alternativní způsob komunikace.

Společně k lepší komunikaci

Poskytujeme odbornou logopedickou péči 
pro klienty všech věkových skupin.