Vývojová dysfázie

Jde o neurovývojovou poruchu, projevující se problémy s osvojováním a užíváním mateřského jazyka. Mohou se objevit potíže s produkcí řeči i narušené porozumění, které nejdou vysvětlit jinými anatomickými či neurologickými abnormalitami, intelekt není narušen.

Často se vyskytuje současně s dalšími neurovývojovými poruchami jako je porucha pozornosti, vývojová dyspraxie nebo poruchy učení.

Zpočátku může být vývoj řeči dítěte opožděný oproti vrstevníkům, slovní zásoba může být chudší, řeč může být špatně srozumitelná, můžete sledovat obtíže s rozuměním, v řeči se mohou objevovat gramatické chyby.

Kromě řeči může mít dítě potíže v motorice – tedy pohybových schopnostech, může mít oslabenou paměť, pozornost, obtíže se mohou projevovat také ve sluchovém vnímání.

Společně k lepší komunikaci

Poskytujeme odbornou logopedickou péči 
pro klienty všech věkových skupin.